DAĞITIM SİSTEMLERİ

 Dağıtım Sistemleri toz ve granül ham maddelerin otomatik olarak ekstrüzyon ve enjeksiyon sistemlerine beslemesini sağlar. Beslenmesi istenen hatlar dokunmatik ekrandan seçilerek otomatik olarak hatların beslenmesi sağlanmış olur. Seviye sensörleri sayesinde hattın ihtiyacı kadar besleme yapılmaktadır.

 Dağıtım Sistemleri işçilik maliyetini düşürür, zamandan kazanç sağlar. Ekstrüder ve enjeksiyonlarda oluşabilecek besleme aksaklıklarını ortadan kaldırır. Sistem internet üzerinden izlenilebilir ve çevrimiçi olarak uygulamadan kontrol edilebilir.

Dağıtım Sistemlerimiz fabrikanızdaki hat sayısına bağlı olarak 3 hat ila 24 hat aralığında beslemesini yapabilecek şekilde üretilmektedir.